به مناسبت گرامی‌داشت هفته‌ی هوای پاک

اداره کل حفاظت محيط زيست استان تهران با همکاری شرکت آسان پرداخت برگزار می‌نمايد

دومين جشنواره پوستر و عکس نفسهای شهر

معرفی

با توجه به اهميت موضوع آلودگي هوا در کلان شهرهاي كشور و نياز روز افزون به تبادل نظر و گسترش انديشه هاي نو در اين زمينه و گسترش فرهنگ سازي عمومي در اين راستا اداره کل حفاظت محيط زيست استان تهران با همکاري شركت آسان پرداخت ، دانشگاه علمی و کاربردی دکوراسیون و مبلمان و موسسه هنرهای تجسمی انگارنگاران فردا اقدام به برگزاري دومین جشنواره پوستر و عکس " نفسهاي شهر " به مناسبت گرامیداشت هواي پاک مي نمايد.
دبیر علمی این جشنواره بر عهده جناب آقای محمد رستگاری معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران می باشد.

اهداف جشنواره

زمان و مدت برگزاري

محورهای جشنواره

دبيران و هيئت داوران جشنواره

دبيران جشنواره

محمد رستگاری

دبير علمي جشنواره

علی حسينخانی

دبير هنري جشنواره

رضوان بهزادي نسب

دبير اجرايي جشنواره

هیئت داوران بخش پوستر

عليرضا مصطفی زاده

فرزاد ادیبی

قباد شيوا

هیئت داوران بخش عکس

مسعود زنده روح کرمانی

ابراهیم صافی

مهدی وثوق نیا

جوايز

نفر اول هر بخش

لوح سپاس و مبلغ

5،000،000 تومان

نفر دوم هر بخش

لوح سپاس و مبلغ

3،000،000 تومان

نفر سوم هر بخش

لوح سپاس و مبلغ

2،000،000 تومان

شرایط شرکت در جشنواره

چگونگی طراحی و ارسال آثار

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX">